อำเภอเชียงแสน
  ประวัติสำนักงาน
  อัตรากำลัง
  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
  สถิติการเกษตร
  ศูนย์บริการฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สรุปงาน/โครงการ
  สถานที่พัก
  แหล่งท่องเที่ยว
 
  โครงการผลิตสินค้าเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  การออกใบรับรองข้าว
  ระบบสารสนเทศการผลิต
  รายงานแหล่งน้ำ
  รายงานปุ๋ยอินทรีย์
  E-Mail กรมส่งเสริม
  Ssnet
  Salary
 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงฯ
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กรมประมง
 กรมปศุสัตว์
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมชลประทาน
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 สำนักงานมาตรฐานสินค้า
 สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
 สำนักงานพัฒนาการวิจัย
 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์...
 องค์การตลาดเพื่อเกษตร
 องค์การสะพานปลา
 องค์การสวนยาง
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
 บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง
 

 

ถิ่นอมตะ พระเชียงแสน    แดนสามเหลี่ยม เยี่ยมน้ำโขง   จรรโลงศิลปะ

 
การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2553 (ศูนย์หลัก) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553  ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงของนายคมบาง  สนิทรัมย์ บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรอำเภอเชียงแสน นายมงคล  น้อยหมอเป็นประธานเปิดโครงการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอฯ ประมงอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่โครงการหลวงดอยสะโง้   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

กษอ.เมือง
กษอ.เชียงของ
กษอ.เวียงป่าเป้า
กษอ.แม่สรวย
กษอ.แม่จัน
กษอ.แม่ลาว
กษอ.เวียงชัย
กษอ.ป่าแดด
กษอ.เทิง
กษอ.พาน
กษอ.ดอยหลวง
กษอ.เวียงเชียงรุ้ง
กษอ.พญาเม็งราย
กษอ.ขุนตาล
กษอ.เวียงแก่น
กษอ.แม่สาย
กษอ.แม่ฟ้าหลวง
กษอ.เชียงแสน
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
เนชั่น
มติชน
ไทยแลนด์เดลี่
คมชัดลึก
เดลินิวส์
อ.ส.ม.ท
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสุขภาพ
เนชั่นสุดสัปดาห์
บางกอกโพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการ
สกี,ปีนเขา,แข่งเรือ
ไทยเทนนิส
มวยปล้ำ
muaythai
สยามสปอร์ต
อเมริกันฟุตบอลNFL
เวบพรีเมียร์ลีค
scubaworldดำน้ำ
LiveScore
ลิเวอร์พูลไทยแลนด์
Hotleague
กอลฟ์ในประเทศไทย
พรีเมียร์ดรีม
scoretoday
CBS Sport line
ช่อง 3
ช่อง 9
Nation
ช่อง 5
UBC
ช่อง 7

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 57150   โทร  053-777-096
E-Mail : kaset_cr03@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster :  
นายเมธี    รอดสุข